Låt maten vara din medicin
Låt medicinen vara din mat
HIPPOkrates

Analysmetoder & behandling

HIPPO hjälper dig att optimera din hälsa naturligt, när det gäller såväl förebyggande som läkande strategier. Varje individ är unik! Med ett funktionsmedicinskt holistiskt perspektiv utgår vi alltid från helheten för att hitta grundorsaken till dina symptom. I utvärderingen utgår vi från en grundlig anamnes och utifrån symptombilden kan vi oss av ansiktsanalys, hårmineralanalys, matintoleranstest, en rad funktionsmedicinska analyser, bioresonans samt QRMA. Tillsammans lägger vi sedan upp en strategi för naturlig läkning som passar in i din livssituation. Vi tar bort det som belastar och lägger till det som stärker din kropp och hälsa. 

BioTek matintoleranstest

Har du problem med magen, sköldkörteln, inflammation eller värk i kropp eller knopp? Då kan det vara värt att göra ett matintoleranstest.

Matintoleranser är vanliga idag och analyseras inte inom svensk sjukvård. Mer än 80% av immunförsvaret sitter i tarmen och det är ofta grunden till ohälsa. Till skillnad från allergier är intoleranser mer diffusa och det kan dröja upp till 48 timmar innan de ger symptom. Det kan därför vara svårt att förstå vad som orsakar de symptom man har. Desto längre tid man går med obehandlad födoämnesintolerans, desto fler födoämnen riskerar man att bli intolerant mot. Många av födoämnena kommer man att kunna återintroducera efter avslutat program. Jag tillhandahåller BioTeks matintoleranstester där man mäter IgA och IgG antikroppar för närmare 100 olika födoämnen. 

Hårmineralanalys

Tränar du mycket, blir lätt sjuk eller skadad, har du problem med sköldkörteln, värk, eller med hår/hud/ naglar? Med hjälp av hårmineral-analyser ser du till att din kropp har den näring den behöver. 

De flesta mineraler finns inne i våra celler och är därför svåra att mäta i ett blodprov. Genom hårmineralanalyser ser vi vad som faktiskt tas upp i cellen och får ett genomsnitt över ca tre månader. Genom att titta på kvoterna av olika mineraler kan man dra slutsatser om näringsstatusen och ämnesomsättningen i kroppen. Utifrån det lägger vi upp en plan med kost och tillskott för att balansera nivåerna. Det kan vara bra att balansera mineralerna med jämna mellanrum för att se till att kroppen har de byggstenar som behövs. Utöver det får man en bild av hur tungmetallbelastningen ser ut i kroppen och kan få hjälp med avgiftning. 

Bioresonans/Frekvensanalys

Vill du göra en hälsoscanning, analysera och behandla olika symptom i kroppen, utreda och rensa ut mikrober eller lindra värk? Det och mycket mer kan du få hjälp med av Oberon bioresonans.

Vill du enkelt mäta och hålla koll näringsbalanser och funktionsstatus för kroppens olika organ kan vi mäta detta med QRMA frekvensanalys.

Båda analyserna är ett utmärka vid förebyggande hälsovård för att undvika skada och sjukdom, men också för att analysera och lindra symptom.   

Funktionsmedicinska tester

Vill du få hjälp med näringsmedicinska tester som inte tillhandahålls i vården? 

Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt inom vård och hälsasom syftar till att stödja livskvaliteten och förebygga sjukdomar. Varje patient är unik; varje kropp är ett holistiskt system.

Vi har tillgång till över 100 olika analyser från Nordic Labs, den ledande leverantören av funktionella läkemedelstest i Skandinavien.